E-learning

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.


Cursus Monteur Beveiligingsinstallaties(MBV) Theorie

Volgens de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wet PBR) dient een erkend Technisch beveiligingsbedrijf of Alarminstallateur te beschikken over goed opgeleid, deskundig en betrouwbaar personeel. Naast een verklaring van betrouwbaarheid (afgegeven door de politie ) dient de vakbekwaamheid van monteurs te worden aangetoond met het diploma Monteur Beveiligingsinstallaties. Het diploma MBV is verplicht om werkzaamheden uit te mogen voeren.

Gemiddelde studietijd: 60 uur

Cursusprijs: € 819,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Cursusinformatie


Cursus Technicus Beveiligingsinstallaties(TBV) Theorie

Een  erkend Technisch Beveiligingsbedrijf moet voor het afgeven van een kwaliteitsdocument van beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen een erkenning  bezitten. Deze beveiligingswerkzaamheden dienen onder leiding en verantwoordelijkheid van een Technicus Beveiligingsinstallaties, die als certificaathouder is benoemd, te geschieden. Voor het uitvoeren van de beveiligingswerkzaamheden geeft hij/zij leiding aan beveiligingstechnici die in het bezit zijn van het MBV diploma.
De certificaathouder is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het ontwerp, installatie en onderhoud van beveiligingssystemen.
Het diploma TBV is dus verplicht voor het afgeven van kwaliteitsdocumenten.

Deze theoriecursus is de voorbereiding voor het TBV theorie-examen. Een voldoende voor dit examen samen met een voldoende voor het Case-examen resulteert in een TBV diploma.  Dit case examen wordt alleen klassikaal aangeboden. Wilt u hiervoor ook gelijk inschrijven dan zijn de totale kosten € 2.129,00 ex btw en ex examenkosten en komen er 9 avonden dan wel 5 dagen bij. In het veld “opmerkingen” in het aanmeldformulier invullen of u hier gebruik van wil maken. Graag ook invullen welke locatie.Dit zijn de locaties van de avondcursussen en de dagcursus . Als u op de pagina “locaties” de gewenste locatie kiest en op de startdatum klikt dan ziet u het schema van de TBV compleet cursus. Onderaan deze pagina staat wanneer u moet starten met de verkorte cursus.

Gemiddelde studietijd: 80 uur

Cursusprijs: € 1.099,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Cursusinformatie


Cursus VRKI  2.0 update

Deze VRKI 2.0 update cursus is de manier om op de hoogte te blijven van de huidige vigerende VRKI 2.0.  Uiteraard is het belangrijk dat iedereen binnen de beveiliging weet wat de regelgeving is. De consequenties kunnen niet te overzien zijn als bij een calamiteit in een opgeleverd object blijkt niet aan de regelgeving te zijn voldaan.

Het zou erg handig zijn als u en uw medewerkers  in ieder geval via E-learning altijd op de hoogte kunt houden van de huidige regelgeving. We kunnen u de voortgang laten zien van uw medewerker(s) en eventueel kunnen deze medewerkers tot een jaar gebruik maken van deze cursus.

 Uiteraard wordt deze cursus elk jaar aangepast gezien de aanpassing van de VRKI 2.0 elk jaar in januari.

 Vraag meer over de condities als u dit intern wil gebruiken.

 Deze cursus kan niet met een certificaat worden afgesloten.

Wel kan een certificaat worden gegeven  als de cursisten aantoonbaar de E-learning hebben doorlopen en een halve dag intern van ons een klassikale cursus hebben gekregen. Kosten € 700,00 tot 15 cursisten in 1 halve dag.

 Dit certificaat kan gevraagd worden door de audit-organisatie.

Gemiddelde studietijd: 12 uur

Cursusprijs: op aanvraag

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Cursusinformatie


Cursus Adviseur in beveiliging(ABV) Theorie

Deze cursus is  komen te vervallen, mede door de insteek van de exameninstanties, omdat de meerwaarde van de ABV cursus niet in verhouding staat tot de TBV cursus. Wij verwijzen u dan ook graag naar de TBV cursus

 


Cursus Installatiedeskundige Beveiligingscamerasystemen

Camerasystemen zijn een effectief middel tegen criminaliteit. De overheid heeft hiervan de noodzaak en nut ingezien.
Voor camerasystemen op openbare plaatsen binnen gemeenten zijn wettelijke eisen van toepassing, waar onder eisen voor installeren.
Bedrijven, betrokken bij het installeren van deze camerasystemen moeten gediplomeerde installatiedeskundigen in dienst hebben.
De basis van deze cursus wordt gevormd door de noodzakelijke theorie in directe relatie met toepassingsgebieden in de praktijk alsmede wet- en regelgeving.

Gemiddelde studietijd: 55 uur

Cursusprijs: € 639,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Cursusinformatie


Cursus Projecteringsdeskundige Beveiligingscamerasystemen

Camerasystemen zijn een effectief middel tegen criminaliteit. De overheid heeft hiervan de noodzaak en nut ingezien.
Voor camerasystemen op openbare plaatsen binnen gemeenten zijn wettelijke eisen van toepassing, waar onder eisen voor Projecteren.
Bedrijven, betrokken bij het projecteren van deze camerasystemen moeten gediplomeerde projecteringsdeskundigen in dienst hebben.
De basis van deze cursus wordt gevormd door de noodzakelijke theorie in directe relatie met toepassingsgebieden in de praktijk alsmede wet- en regelgeving.  De cursusprijs is inclusief 1 dag projectering die klassikaal gevolgd moet worden.  Dit is de laatste dag van deze klassikale cursus

Graag met ons contact opnemen wanneer u deze dag wilt volgen.

Gemiddelde studietijd: 60 uur

Cursusprijs: € 899,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Cursusinformatie


Cursus Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging(TBMB)

Verzekeringsmaatschappijen eisen dat bouwkundige/mechanische beveiliging door een erkend BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf of VEB Specialist Inbraakbeveiliging (SIB) wordt uitgevoerd. Hiervoor moet een kwaliteitsdocument worden afgegeven. Voor het afgeven van een kwaliteitsdocument bouwkundige/mechanische beveiliging moet de bouwkundige installateur in het bezit zijn van het TBMB diploma. De Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ontwerp, installatie en onderhoud. Doelgroep PKVW bedrijven, adviesbureaus, architecten, aannemers, woningcorporaties, klusbedrijven, medewerkers belast met bouwkundige/mechanisch beveiligingswerkzaamheden en VEB leden die een VEB Specialist Inbraakbeveiliging (SIB) erkenning willen behalen. De cursusprijs is inclusief 2 dagdelen case. Neem hierover contact op

Gemiddelde studietijd: 60 uur

Cursusprijs: € 699,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Nog niet beschikbaar

Cursusinformatie


Cursus Medewerker Toezichtcentrale Camerasystemen Openbare Plaatsen

Camerasystemen zijn in onze samenleving een effectief middel gebleken tegen criminaliteit. De toepassingen in privé-, zakelijke, overheids- en publiek private omgevingen nemen hierdoor toe. Met behulp van Closed Circuit Television systemen, CCTV, is het op afstand observeren, alarmeren en activeren van alarmopvolgingsdiensten zeer goed mogelijk. Voor toepassing van camera-observatie in openbare gebieden zijn er specifieke kwaliteitseisen waaraan de toezichtcentrale en personele bezetting moeten voldoen. Van Dusseldorp Training heeft een cursus ontwikkeld voor de medewerkers in de Toezichtcentrale Camerasystemen Openbare plaatsen. Deze cursus sluit aan bij de wettelijke eisen en de normen die hieraan worden gesteld. Deelnemers kunnen na deze cursus deelnemen aan het examen voor het Certificaat Cameratoezichthouder van het SVPB.

Gemiddelde studietijd: 55 uur

Cursusprijs: € 595,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Nog niet beschikbaar

Cursusinformatie


Cursus TCP/IP basis voor Beveiligingsadviseur

TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol, met daarin Alarm over Internet Protocol, AoIP, is een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden in de beveiligingstechniek.
Binnen de elektronische beveiliging zijn er door de eisen die in de Verbeterde Risicoklasse, VRKI, zijn gesteld aan AoIP, behoefte aan nuttige en praktische informatie voor de beveiligingsadviseur. Van Dusseldorp Training heeft hiervoor een verhelderende cursus ontworpen waarin alle noodzakelijke aspecten van TCP-IP specifiek voor adviseurs worden belicht en verklaard. Ook voor overige medewerkers die met AoIP hebben te maken is deze cursus leerzaam en nuttig

Gemiddelde studietijd: 16 uur

Cursusprijs: € 299,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

medio september beschikbaar

Cursusinformatie


Cursus Toegangsbeheer en Toegangscontrole

Tegenwoordig bestaat er behoefte goederen en personen te beschermen tegen ongewenste indringers. Daarom stellen steeds meer van uw klanten de vraag: “Verkoopt en installeert u ook toegangscontrolesystemen?”. Dit is een voor de hand liggende vraag als u bekend staat als beveiligingsinstallateur. Toegangscontrole is namelijk een logische uitbreiding van de bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen die genomen moeten worden. Naast de bouwkundige- en elektronische toegangscontrolemaatregelen is er echter ook nog het organisatorische advies.
Toegangscontrolebeheer is een essentieel onderdeel van de organisatorische maatregelen.

Gemiddelde studietijd: 32 uur

Cursusprijs: € 430,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Nog niet beschikbaar

Cursusinformatie


Cursus Terreinbeveiliging

Terreinbeveiliging is door de jaren heen gebruikt voor bijzondere- en hoog-risico objecten. Beveiliging van gebouwen alleen was tot nu toe voldoende voor de gemiddelde beveiligingsrisico’s om een indringer tijdig te detecteren en aan te houden.Maar door de gewijzigde aanpak van criminelen en van de politie wordt terrein- beveiliging  steeds vaker een noodzaak. De politie vraagt steeds vaker een vooraf geverifieerd alarm voordat zij assistentie verleent. De alarmopvolgingstijd wordt hierdoor langer. Op welke manier kan terreinbeveiliging door vroegtijdige detectie een goede oplossing hiervoor zijn?
Met welke middelen en op welke manier terreinbeveiliging toe te passen, is geen eenvoudige keuze. Het gebruik ervan is niet altijd gevrijwaard van nodeloze alarmen. Hoe gaan wij hiermee om, zodat het een nuttige en effectieve toevoeging is aan alle beveiligingsmaatregelen?

Gemiddelde studietijd: 32 uur

Cursusprijs: € 560,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Nog niet beschikbaar

Cursusinformatie


Cursus Technische Vooropleiding MBV

Binnen elektronische beveiligingsbranche is de vraag naar nieuwe monteurs alarmsystemen groot. Er moeten door gebrek aan ervaren monteurs nieuwe medewerkers worden aangenomen. Nieuwe medewerkers in de organisatie hebben veelal te weinig theoretische kennis op het gebied van elektrotechniek en elektronica. Het is niet goed mogelijk hen gecompliceerde systemen aan te laten leggen en storingen op te lossen.
Het snel en doelmatig zelfstandig inzetten van deze mensen in het beveiligingsbedrijf is niet eenvoudig te realiseren. Het vergt te veel tijd om dit met eigen mensen uit te voeren. Hiervoor is professionele kennis en opleidingservaring nodig.

Van Dusseldorp Training  heeft een cursus ontwikkeld waarmee onervaren monteurs voldoende theoretische kennis kunnen ontwikkelen om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze cursus heeft tot doel theoretische kennis en begrippen noodzakelijke voor het niveau van een Monteur Beveiligingsinstallaties eigen te maken.

Ook goed geschikt voor de adviseurs om iets beter de producten te verkopen op basis van meer technische kennis.

Gemiddelde studietijd: 40 uur

Cursusprijs: € 555,00 ex btw

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Cursusinformatie


Cursus Basis Opleiding Elektronische Branddetectie

Brand is het grootste gevaar voor mensenlevens dat er bestaat. Hoe sneller brand wordt gedetecteerd, gealarmeerd en doorgemeld aan de brandweer hoe beter!
Detecteren, alarmeren en doormelden geschiedt met elektronisch detectiemiddelen. Voor optimale elektronische branddetectie moet een keuze uit producten worden gemaakt, juiste projectie en optimale montage gerealiseerd. Aanleg ervan vraagt juiste kennis van het installatiebedrijf en monteurs die er werken. Snel alarmeren en doormelden, ofwel waarschuwen van personen in het pand en brandweer is bepalend of er letsel aan personen en verlies van goederen en pand is te betreuren.
Het toepassen van elektronisch branddetectie is afhankelijk van eisen door verzekeraar, gemeente en brandweer gebonden aan normen en eisen. Ideale cursus voor die personen die te maken hebben met niet gecertificeerde branddetectie.

Gemiddelde studietijd: 32 uur

Cursusprijs: € 430,00 ex btw

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Nog niet beschikbaar

Cursusinformatie