E-learning

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.


Cursus Monteur Beveiligingsinstallaties(MBV) Theorie

Volgens de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wet PBR) dient een erkend Technisch beveiligingsbedrijf of Alarminstallateur te beschikken over goed opgeleid, deskundig en betrouwbaar personeel. Naast een verklaring van betrouwbaarheid (afgegeven door de politie ) dient de vakbekwaamheid van monteurs te worden aangetoond met het diploma Monteur Beveiligingsinstallaties. Het diploma MBV is verplicht om werkzaamheden uit te mogen voeren.

Gemiddelde studietijd: 60 uur

Cursusprijs: € 839,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Cursusinformatie


Cursus Technicus Beveiligingsinstallaties(TBV) Theorie

Een  erkend Technisch Beveiligingsbedrijf moet voor het afgeven van een kwaliteitsdocument van beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen een erkenning  bezitten. Deze beveiligingswerkzaamheden dienen onder leiding en verantwoordelijkheid van een Technicus Beveiligingsinstallaties, die als certificaathouder is benoemd, te geschieden. Voor het uitvoeren van de beveiligingswerkzaamheden geeft hij/zij leiding aan beveiligingstechnici die in het bezit zijn van het MBV diploma.
De certificaathouder is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het ontwerp, installatie en onderhoud van beveiligingssystemen.
Het diploma TBV is dus verplicht voor het afgeven van kwaliteitsdocumenten.

Deze theoriecursus is de voorbereiding voor het TBV theorie-examen. Een voldoende voor dit examen samen met een voldoende voor het Case-examen resulteert in een TBV diploma.  Dit case examen wordt alleen klassikaal aangeboden. Wilt u hiervoor ook gelijk inschrijven dan zijn de totale kosten € 2.129,00 ex btw en ex examenkosten en komen er 9 avonden dan wel 5 dagen bij. In het veld “opmerkingen” in het aanmeldformulier invullen of u hier gebruik van wil maken. Graag ook invullen welke locatie.Dit zijn de locaties van de avondcursussen en de dagcursus . Als u op de pagina “locaties” de gewenste locatie kiest en op de startdatum klikt dan ziet u het schema van de TBV compleet cursus. Onderaan deze pagina staat wanneer u moet starten met de verkorte cursus.

Gemiddelde studietijd: 80 uur

Cursusprijs: € 1.129,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Cursusinformatie


Cursus VRKI  2.0 update

Deze VRKI 2.0 update cursus is de manier om op de hoogte te blijven van de huidige vigerende VRKI 2.0.  Uiteraard is het belangrijk dat iedereen binnen de beveiliging weet wat de regelgeving is. De consequenties kunnen niet te overzien zijn als bij een calamiteit in een opgeleverd object blijkt niet aan de regelgeving te zijn voldaan.

Het zou erg handig zijn als u en uw medewerkers  in ieder geval via E-learning altijd op de hoogte kunt houden van de huidige regelgeving. We kunnen u de voortgang laten zien van uw medewerker(s) en eventueel kunnen deze medewerkers tot een jaar gebruik maken van deze cursus.

 Uiteraard wordt deze cursus elk jaar aangepast gezien de aanpassing van de VRKI 2.0 elk jaar in januari.

 Vraag meer over de condities als u dit intern wil gebruiken.

 Deze cursus kan niet met een certificaat worden afgesloten.

Wel kan een certificaat worden gegeven  als de cursisten aantoonbaar de E-learning hebben doorlopen en een halve dag intern van ons een klassikale cursus hebben gekregen. Kosten € 700,00 ex BTW tot 15 cursisten in 1 halve dag.

 Dit certificaat kan gevraagd worden door de audit-organisatie.

Gemiddelde studietijd: 12 uur

Cursusprijs: op aanvraag

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Cursusinformatie

 


Cursus Installatiedeskundige CCTV/VSS

Camerasystemen zijn een effectief middel tegen criminaliteit. De overheid heeft hiervan de noodzaak en nut ingezien.
Voor camerasystemen op openbare plaatsen binnen gemeenten zijn wettelijke eisen van toepassing, waar onder eisen voor installeren.
Bedrijven, betrokken bij het installeren van deze camerasystemen moeten gediplomeerde installatiedeskundigen in dienst hebben.
De basis van deze cursus wordt gevormd door de noodzakelijke theorie in directe relatie met toepassingsgebieden in de praktijk alsmede wet- en regelgeving.

Gemiddelde studietijd: 55 uur

Cursusprijs: € 659,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Cursusinformatie


Cursus Projecteringsdeskundige CCTV/VSS

Camerasystemen zijn een effectief middel tegen criminaliteit. De overheid heeft hiervan de noodzaak en nut ingezien.
Voor camerasystemen op openbare plaatsen binnen gemeenten zijn wettelijke eisen van toepassing, waar onder eisen voor Projecteren.
Bedrijven, betrokken bij het projecteren van deze camerasystemen moeten gediplomeerde projecteringsdeskundigen in dienst hebben.
De basis van deze cursus wordt gevormd door de noodzakelijke theorie in directe relatie met toepassingsgebieden in de praktijk alsmede wet- en regelgeving.  De cursusprijs is inclusief 1 dag projectering die klassikaal gevolgd moet worden.  Dit is de laatste dag van deze klassikale cursus

Graag met ons contact opnemen wanneer u deze dag wilt volgen.

Gemiddelde studietijd: 60 uur

Cursusprijs: € 969,00 ex btw en ex examenkosten

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Cursusinformatie


Cursus Technische Vooropleiding MBV

Binnen elektronische beveiligingsbranche is de vraag naar nieuwe monteurs alarmsystemen groot. Er moeten door gebrek aan ervaren monteurs nieuwe medewerkers worden aangenomen. Nieuwe medewerkers in de organisatie hebben veelal te weinig theoretische kennis op het gebied van elektrotechniek en elektronica. Het is niet goed mogelijk hen gecompliceerde systemen aan te laten leggen en storingen op te lossen.
Het snel en doelmatig zelfstandig inzetten van deze mensen in het beveiligingsbedrijf is niet eenvoudig te realiseren. Het vergt te veel tijd om dit met eigen mensen uit te voeren. Hiervoor is professionele kennis en opleidingservaring nodig.

Van Dusseldorp Training  heeft een cursus ontwikkeld waarmee onervaren monteurs voldoende theoretische kennis kunnen ontwikkelen om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze cursus heeft tot doel theoretische kennis en begrippen noodzakelijke voor het niveau van een Monteur Beveiligingsinstallaties eigen te maken.

Ook goed geschikt voor de adviseurs om iets beter de producten te verkopen op basis van meer technische kennis.

Gemiddelde studietijd: 40 uur

Cursusprijs: € 575,00 ex btw

Wij werken samen met een professionele provider op het gebied van E-learning. De snelheid van de cursus is echter volledig afhankelijk van uw verbinding, PC en applicaties.

Cursusinformatie


Cursus Mistgeneratoren

 

 De onderstaande cursussen zijn nu nog niet beschikbaar als E-learning

 

Cursus Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging(TBMB)

Cursus Medewerker Toezichtcentrale Camerasystemen Openbare Plaatsen

Cursus TCP/IP basis voor Beveiligingsadviseur

Cursus Toegangsbeheer en Toegangscontrole

Cursus Terreinbeveiliging

Cursus Basis Opleiding Elektronische Branddetectie