[wpanchor id=”idb”] Cursus Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties(IDB)

Er worden steeds meer eisen gesteld aan de kennis en dus het opleidingsniveau van de medewerkers die betrokken zijn bij het installeren van een brandmeldinstallatie.

Deze complete cursus is de voorbereiding voor het  examen Installatiedeskundige brandmeldinstallaties .

Cursusduur: De lesstof wordt in 3 hele dagen, als dagcursus, aangeboden. Met de vergaarde kennis tijdens deze cursus kunnen de cursisten met goed gevolg deelnemen aan het erkende examen Installatiedeskundige brandmeldinstallaties.

Cursusprijs: € 859,00 ex BTW en  inclusief examenkosten, uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch(bij dagcursus)

 

Cursuslocatie en data        Cursusinformatie


[wpanchor id=”odb”]Cursus Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties(ODB)

Na het volgen van deze cursus en een voldoende voor het examen kan en mag diegene zelfstandig onderhoud uitvoeren aan een brandmeldinstallatie voor wat betreft de eisen in de NEN 2654-1

Deze complete cursus is de voorbereiding voor het  examen Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties .

Cursist dient affiniteit te hebben met brandmeldtechniek.

Cursusduur: De lesstof wordt in 7 hele dagen, als dagcursus, aangeboden. De cursisten nemen deel aan het erkende examen Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties.

Cursusprijs: € 1.449,00 ex BTW  inclusief uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch

Cursuslocatie en data      Cursusinformatie


[wpanchor id=”odbverkort”]Cursus Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties(ODB) VERKORT

Na het volgen van deze cursus en een voldoende voor het examen kan en mag diegene zelfstandig onderhoud uitvoeren aan een brandmeldinstallatie voor wat betreft de eisen in de NEN 2654-1

Deze Verkorte cursus is de voorbereiding voor het  examen Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties

 Aan deze cursus kan alleen worden deelgenomen met aantoonbaar een IDB diploma in bezit en affiniteit met brandmeldtechniek

Cursusduur: De lesstof wordt in 4 hele dagen, als dagcursus, aangeboden. De cursisten nemen deel aan het erkende examen Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties.

Cursusprijs: € 1.019,00 ex BTW inclusief uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch

Cursuslocatie en data      Cursusinformatie


[wpanchor id=”pdb”]Cursus Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties(PDB)

Na het volgen van deze cursus en een voldoende voor het examen voldoet men aan één van de eisen voor het certificaat “Erkend Branddetectiebedrijf Brandmeldinstallaties”. Met het diploma PDB is men bevoegd om brandmeldinstallaties te ontwerpen conform de huidige regelgeving.

Deze complete cursus is de voorbereiding voor het  examen Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties .

Cursist dient affiniteit te hebben met brandmeldtechniek

Cursusduur: De lesstof wordt in 10 hele dagen, als dagcursus, aangeboden. De cursisten nemen deel aan het erkende examen Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties.

Cursusprijs: € 2.399,00 ex BTW inclusief uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch 

Cursuslocatie en data     Cursusinformatie


 

[wpanchor id=”pdbverkort”]Cursus Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties(PDB) VERKORT

Na het volgen van deze cursus en een voldoende voor het examen voldoet men aan één van de eisen voor het certificaat “Erkend Branddetectiebedrijf Brandmeldinstallaties”. Met het diploma PDB is men bevoegd om brandmeldinstallaties te ontwerpen conform de huidige regelgeving.

Deze Verkorte cursus is de voorbereiding voor het  examen Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties .

Aan deze cursus kan alleen worden deelgenomen met aantoonbaar een IDB diploma in bezit van niet ouder dan drie jaar, affiniteit met met brandmeldtechniek en tenminste MBO denkniveau.

Cursusduur: De lesstof wordt in 7 hele dagen, als dagcursus, aangeboden. De cursisten nemen deel aan het erkende examen Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties.

Cursusprijs: € 1.799,00 ex BTW inclusief uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch 

Cursuslocatie en data     Cursusinformatie


[wpanchor id=”update”]Cursus Update Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

In deze cursus wordt het volgende behandeld:

  1. Het nieuwe certificatie traject. Met andere verantwoordelijkheden bij de ODB-er
  2. Regelgeving Nederland met zorgplicht uit de woningwet en het nieuwe bouwbesluit
  3. Veranderingen binnen de NEN 2654-1 uitgave juni 2015

 

Cursusduur: De lesstof wordt als 1 daagse cursus, aangeboden.

Cursusprijs: € 390,00 ex BTW inclusief cursusmateriaal en inclusief lunch

Cursuslocatie en datum        Cursusinformatie