Overige Cursussen


Cursus Technische Beheerder Mechanische Beveiliging(TBMB)

Verzekeringsmaatschappijen eisen dat bouwkundige/mechanische beveiliging door een erkend BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf of VEB Specialist Inbraakbeveiliging (SIB) wordt uitgevoerd. Hiervoor moet een kwaliteitsdocument worden afgegeven. Voor het afgeven van een kwaliteitsdocument bouwkundige/mechanische beveiliging moet de bouwkundige installateur in het bezit zijn van het TBMB diploma. De Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ontwerp, installatie en onderhoud. Doelgroep PKVW bedrijven, adviesbureaus, architecten, aannemers, woningcorporaties, klusbedrijven, medewerkers belast met bouwkundige/mechanisch beveiligingswerkzaamheden en VEB leden die een VEB Specialist Inbraakbeveiliging (SIB) erkenning willen behalen.

Cursusduur: De lesstof wordt in 4 hele dagen, als dagcursus, aangeboden. De cursisten nemen deel aan het erkende examen TBMB

Cursusprijs: € 950,00 inclusief uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch 

Cursuslocatie en data       Cursusinformatie


Cursus TCP/IP voor de Beveiligingstechniek

TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol, maakt communicatie mogelijk tussen een groot aantal netwerken die bestaan uit verschillende soorten hardware -en computer besturings-systemen.
Het gebruik van digitale communicatie tussen beveiligingstoepassingen is groot. De specifieke toepassingen van TCP/IP in communicatietechnieken zijn het belangrijkste onderdeel. Binnen de elektronische beveiliging is – mede door het op grote schaal toepassen van TCP/IP -de behoefte aan specifieke op elektronisch beveiliging gerichte cursussen ontstaan. Vooral CCTV, alarmcommunicatie naar de PAC en systemen onderling zijn veelal met TCP/IP communicatie uitgevoerd.
Van Dusseldorp Training heeft een verhelderende cursus voor de beveiligingstechniek ontworpen waarin alle noodzakelijke aspecten van TCP-IP specifiek voor technici worden belicht en verklaard.

Cursusduur: De lesstof wordt in 3 dagdelen, als avondcursus, aangeboden. De cursisten krijgen na afloop een certificaat.  Deze cursus is uiteraard ook als in-company zeer interessant. Praktijk oefeningen hebben een groot aandeel in deze cursus.

Cursusprijs: € 695,00 inclusief uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch

Cursuslocatie en data      Cursusinformatie


Cursus Toegangsbeheer en -Controle

Tegenwoordig bestaat er behoefte goederen en personen te beschermen tegen ongewenste indringers. Daarom stellen steeds meer van uw klanten de vraag: “Verkoopt en installeert u ook toegangscontrolesystemen?”. Dit is een voor de hand liggende vraag als u bekend staat als beveiligingsinstallateur. Toegangscontrole is namelijk een logische uitbreiding van de bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen die genomen moeten worden. Naast de bouwkundige- en elektronische toegangscontrolemaatregelen is er echter ook nog het organisatorische advies.
Toegangscontrolebeheer is een essentieel onderdeel van de organisatorische maatregelen.

Cursusduur: De lesstof wordt in 2 hele dagen, als dagcursus, aangeboden. De cursisten krijgen na afloop een certificaat.  Deze cursus is uiteraard ook als in-company zeer interessant. Ook als internetcursus beschikbaar

Cursusprijs: € 695,00 inclusief uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch

Cursuslocatie en data        Cursusinformatie


Cursus Terreinbeveiliging

Terreinbeveiliging is door de jaren heen gebruikt voor bijzondere- en hoog-risico objecten. Beveiliging van gebouwen alleen was tot nu toe voldoende voor de gemiddelde beveiligingsrisico’s om een indringer tijdig te detecteren en aan te houden.Maar door de gewijzigde aanpak van criminelen en van de politie wordt terrein- beveiliging  steeds vaker een noodzaak. De politie vraagt steeds vaker een vooraf geverifieerd alarm voordat zij assistentie verleent. De alarmopvolgingstijd wordt hierdoor langer. Op welke manier kan terreinbeveiliging door vroegtijdige detectie een goede oplossing hiervoor zijn?
Met welke middelen en op welke manier terreinbeveiliging toe te passen, is geen eenvoudige keuze. Het gebruik ervan is niet altijd gevrijwaard van nodeloze alarmen. Hoe gaan wij hiermee om, zodat het een nuttige en effectieve toevoeging is aan alle beveiligingsmaatregelen?

Cursusduur: De lesstof wordt in 2 hele dagen, als dagcursus, aangeboden. De cursisten krijgen na afloop een certificaat.  Deze cursus is uiteraard ook als in-company zeer interessant. Ook als internetcursus beschikbaar

Cursusprijs: € 695,00 inclusief uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch 

Cursuslocatie en data        Cursusinformatie


Cursus Technische vooropleiding MBV

Binnen elektronische beveiligingsbranche is de vraag naar nieuwe monteurs alarmsystemen groot. Er moeten door gebrek aan ervaren monteurs nieuwe medewerkers worden aangenomen. Nieuwe medewerkers in de organisatie hebben veelal te weinig theoretische kennis op het gebied van elektrotechniek en elektronica. Het is niet goed mogelijk hen gecompliceerde systemen aan te laten leggen en storingen op te lossen.
Het snel en doelmatig zelfstandig inzetten van deze mensen in het beveiligingsbedrijf is niet eenvoudig te realiseren. Het vergt te veel tijd om dit met eigen mensen uit te voeren. Hiervoor is professionele kennis en opleidingservaring nodig.

Van Dusseldorp Training heeft dit ingezien en heeft een cursus ontwikkeld waarmee onervaren monteurs voldoende theoretische kennis kunnen ontwikkelen om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze cursus heeft tot doel theoretische kennis en begrippen noodzakelijke voor het niveau van een Monteur Beveiligingsinstallaties eigen te maken.

Cursusduur: De lesstof wordt in 3 hele dagen, als dagcursus, aangeboden. De cursisten krijgen na afloop een certificaat.  Deze cursus is uiteraard ook als in-company zeer interessant. Ook als internetcursus beschikbaar

Cursusprijs: € 1.075,00 inclusief uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch

Cursuslocatie en data        Cursusinformatie


Cursus Basis opleiding elektronische Branddetectie

Brand is het grootste gevaar voor mensenlevens dat er bestaat. Hoe sneller brand wordt gedetecteerd, gealarmeerd en doorgemeld aan de brandweer hoe beter!
Detecteren, alarmeren en doormelden geschiedt met elektronisch detectiemiddelen. Voor optimale elektronische branddetectie moet een keuze uit producten worden gemaakt, juiste projectie en optimale montage gerealiseerd. Aanleg ervan vraagt juiste kennis van het installatiebedrijf en monteurs die er werken. Snel alarmeren en doormelden, ofwel waarschuwen van personen in het pand en brandweer is bepalend of er letsel aan personen en verlies van goederen en pand is te betreuren.
Het toepassen van elektronisch branddetectie is afhankelijk van eisen door verzekeraar, gemeente en brandweer gebonden aan normen en eisen. Ideale cursus voor die personen die te maken hebben met niet gecertificeerde branddetectie.

Cursusduur: De lesstof wordt in 2 hele dagen, als dagcursus, aangeboden. De cursisten krijgen na afloop een certificaat.  Deze cursus is uiteraard ook als in-company zeer interessant. Ook als internetcursus beschikbaar

Cursusprijs: € 695,00 inclusief uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch 

Cursuslocatie en data        Cursusinformatie


Cursus Draadloze alarmsystemen

Draadloze alarmsystemen waren vroeger “de luis in de pels” van de beveiligingssystemen. Dat is veranderd De apparatuur is geperfectioneerd en heeft zijn plaats binnen de toepassingsgebieden gekregen; niet echt verwonderlijk in een tijd van mobiele telefonie en draadloze LAN-netwerken. Voornoemde communicatietechnieken zijn in de loop van de jaren geperfectioneerd, draadloze alarmsystemen bijgevolg dus ook! 

Alle erkende alarminstallateurs kunnen binnen de kwaliteitseisen van het beveiligingsbedrijf draadloze alarmsystemen installeren, opleveren en onderhouden. Wat rest is het vergaren van uitgebreide kennis over draadloze alarmsystemen.

Cursusduur: De lesstof wordt als 1 daagse cursus, aangeboden. De cursisten krijgen na afloop een certificaat.  Deze cursus is uiteraard ook als in-company zeer interessant. Ook als internetcursus beschikbaar

Cursusprijs: € 479,00 inclusief uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch

Cursuslocatie en data        Cursusinformatie

Cursus Medewerker Toezichtcentrale Camerasystemen openbare Plaatsen

Camerasystemen zijn in onze samenleving een effectief middel gebleken tegen criminaliteit. De toepassingen in privé-, zakelijke, overheids- en publiek private omgevingen nemen hierdoor toe. Met behulp van Closed Circuit Television systemen, CCTV, is het op afstand observeren, alarmeren en activeren van alarmopvolgingsdiensten zeer goed mogelijk. Voor toepassing van camera-observatie in openbare gebieden zijn er specifieke kwaliteitseisen waaraan de toezichtcentrale en personele bezetting moeten voldoen. Van Dusseldorp Training heeft een cursus ontwikkeld voor de medewerkers in de Toezichtcentrale Camerasystemen Openbare plaatsen. Deze cursus sluit aan bij de wettelijke eisen en de normen die hieraan worden gesteld. Deelnemers kunnen na deze cursus deelnemen aan het examen voor het Certificaat Cameratoezichthouder van het SVPB.

De cursus bestaat uit een theoretisch deel -en indien gewenst- een praktijkdeel. Het praktijkdeel wordt bij voorkeur on-site op de werkplek van de medewerker Toezichtcentrale uitgevoerd.

Cursusduur: De lesstof wordt als 2 daagse cursus, aangeboden. De cursisten kunnen na afloop deelnemen aan een erkend examen

Cursusprijs: € 719,00 inclusief uitgebreid cursusmateriaal en inclusief lunch

Cursuslocatie en data        Cursusinformatie