[wpanchor id=”tcpip”]Cursus TCP/IP Basis

TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol, maakt communicatie mogelijk tussen een groot aantal netwerken die bestaan uit verschillende soorten hardware -en computer besturings-systemen.
Het gebruik van digitale communicatie tussen beveiligingstoepassingen is groot. De specifieke toepassingen van TCP/IP in communicatietechnieken zijn het belangrijkste onderdeel. Binnen de elektronische beveiliging is – mede door het toepassen van TCP/IP -de behoefte aan specifieke op elektronisch beveiliging gerichte cursussen ontstaan. CCTV, alarmcommunicatie naar de PAC en systemen onderling zijn met TCP/IP communicatie uitgevoerd.
Van Dusseldorp Training heeft een verhelderende cursus voor de beveiligingstechniek  waarin alle noodzakelijke aspecten van TCP-IP worden belicht en verklaard. Onderwerpen als”wat vraag je een systeembeheerder” en “wat bedoelt een systeembeheerder” komen in deze cursus o.a. aan bod zodat naast de techniek, waarvan een gedeelte in Praktijk gedoceerd wordt, ook de communicatie met de eventuele systeembeheerder beter wordt. Deze cursus is dus een must voor iedereen die te maken heeft met oplossingen gebruik makend van IP!!

Cursusduur: De lesstof wordt in 4 dagdelen, als avondcursus, aangeboden dan wel 2 hele dagen. De cursisten krijgen na afloop een certificaat.  Deze cursus is uiteraard ook als in-company zeer interessant.

Cursusprijs: € 659,00 ex BTW inclusief uitgebreid cursusmateriaal(inclusief lunch bij dagcursus)

Cursuslocatie en data      Cursusinformatie


[wpanchor id=”tcpipvervolg”]Cursus TCP/IP vervolg

Het vervolg op de basiscursus voor die mensen die meer willen weten van netwerken en TCP-IP
Onderwerpen als Mutiplexing, OSI versus DoD Model enz. komen hier aan bod. Voor verdere informatie zie cursusinformatie

Cursusduur: De lesstof wordt in 4 dagdelen, als avondcursus, aangeboden dan wel 2 hele dagen. De cursisten krijgen na afloop een certificaat.  Deze cursus is uiteraard ook als in-company zeer interessant.

Cursusprijs: € 659,00 ex BTW inclusief uitgebreid cursusmateriaal(inclusief lunch bij dagcursus)

Cursuslocatie en data      Cursusinformatie